Erkeklere de Kılık Kıyafet Özgürlüğünde Israrcıyız


0 | | |
| |

Hükümetin açıkladığı demokratikleşme paketini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak son derece olumlu karşıladık. Pakette kamuda kılık-kıyafet düzenlemesinin sadece başörtüsü ile sınırlı tutulmasının bir eksiklik olduğundan hareketle erkeklere de özgürlük talebiyle Başbakanlığa yazı yazdık.

Erkek kamu görevlilerinin takım elbise, kravat, saç, sakal gibi yasaklardan kurtarılmasını, özgürlük paketinin daha kapsayıcı ve daha özgürlükçü olmasını istiyoruz. Memur-Sen olarak, 12 milyon 300 bin imza ile hükümete sunduğumuz kamuda kılık kıyafet özgürlüğü talebimizde ısrarcıyız.

Takım elbise, kravat zorunluluğunun kaldırılması, saç, sakal, bıyık ve favorinin uzunluğu gibi, erkeklerin şekline yönelik sınırlamalara son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsan hak ve hürriyetlerini ihlal eden başörtüsü yasağının talebimiz doğrultusunda sona erdirilmesini demokrasi adına önemli bir adım olarak görüyoruz.

Kamuda çalışan kadınlar arası ayrımcılığı da sona erdirecek, demokrasi yolculuğunda yeni yeni mesafeler alınmasına vesile olacak başörtülü kadınların eş kontenjanından birey sayılma ayıbını bitirecek olan yeni demokratikleşme paketi erkek memurların kılık kıyafet özgürlüğü taleplerini de kapsamalıdır. 18 Mart 2013’ten itibaren süresiz sivil itaatsizlik göstererek, kadın erkek herkes için yola çıktığımız kılık kıyafet özgürlüğü eylemimiz devam etmektedir. Başbakanlığın yönetmelik değişikliğinde talebimizi dikkate almasını bekliyoruz.

 

Top