Samsun 1 Şubesi
615 | | | 14-12-2020
BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ DE NEYMİŞ?
Seyit Ahmet COMART

2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Herkese Kitap Vakfı (EPHESUS) işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı eliyle Dünyaca ünlü yazar Grigori Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı kitabı 24 Kasım Öğretmenler günü hediyesi olarak tüm öğretmenlerimize dağıtıldı. Dağıtılan kitabın önsözünde bu projenin bir başlangıç olduğu!!! ve ilerleyen senelerde başka kitapların dağıtılacağı belirtilmiştir.

Mesleklerin kutsalı olan öğretmenlik, insanlığın geleceğini tayin etmektedir. Her bir bireyin hayatına yön veren mutlaka olumlu/olumsuz bir dokunuş sağlayan öğretmeni vardır. Öğretmenler bu ülkenin yükselmesinde en büyük role sahiplerdir.

Kitapların bir iştirakçi desteğiyle Ülkemiz insanlarına ulaştırılması her bir bireyin kitaplara kavuşturulma çabası takdire şayan… Lakin devlet eliyle dağıtılan kitapların özenle seçilmesi ilgili komisyonların süzgecinden geçirilerek okurlara ulaştırılması gerekir.

2020 yılında Herkese Kitap Vakfı (EPHESUS) işbirliğinde MEB eliyle öğretmenlerimize 24 Kasım Öğretmenler günü hediyesi olarak dağıtılan (Beyaz Zambaklar Ülkesinde) kitabın içeriğinin ülkemizin tarihi geçmişine, dini inanışına, kültürel anane ve geleneklerine saldırı ve yapısal temel taşlarımızın başkalaştırma çabaları taşıdığı aşikardır.

Şöyle ki;

Sayfa 36 -”….o sırada ülke, ideolojik lideri “Türklerin Babası” Kemal Atatürk’ün liderliğinde çöküş döneminden modernleşme sürecine geçmiştir…..” “Türklerin Babası” ifadesi Ülkemizin tarihi geçmişinin hiçbir safhasında kullanılmamıştır.

Sayfa 36 –“….1960 yılında General Cemal Gürsel’in liderliğinde gerçekleşen darbeden birkaç ay sonra, darbede yer alan subayların dünya görüşü ve eğitim seviyelerini değerlendirmek için bir anket yapılmıştı. Anketteki sorulardan biri “Sizi en çok hangi kitap etkiledi?” idi. Subayların çoğu bu soruya “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” cevabını vermiştir.” Kitap 1923 yılında yazılmıştır. 2020 yılında dağıtılan kitabın kapağında kırmızı kalın dikkat çekici bir baskıyla “Atatürk’ün Talimatıyla Okulların Müfredatına Dahil Edilen Kitap” yazmaktadır. Şimdi soruyorum; MEB onayıyla 100 Temel Esere dahil edilen, (şu anki dağıtılan kitabın önsözünde) darbe çığırtkanlığı ve darbeleri övücü yazı eklemenin manası nedir.

Sayfa 47- “…..Carly, “Kahramanlar ve Tarihteki Kahramanlıklar” adlı ilginç kitabında kahramanlık kültünü ve kültürünü anlatır. Carly halk kitlelerinin, heykeltıraş olmadan hareketsiz duran ölü kil yığınları olduğunu söyler. Fakat Sezar, Napolyon, büyük Petro, Sokrates ve Muhammed gibi bir sanatçı, yüce bir şahsiyet ya da kahraman ortaya çıkar, kili eline alıp ona öyle veya böyle bir şekil verir. İnsanlar ve kitlelerden istediği her şeyi yaratır…” Peygamber efendimizin Hz Muhammed’in (sa) sıradan bir lider olarak lanse edilmesi. Hz Muhammed (sa) isminin özellikle eli kanlı lider olarak bilinen Sezar, Napolyon ve büyük Petro; tarihi geçmişte madde üzerine fikirleri ve eserleri bulunan Socrates gibi düşünürlerle aynı kategoriye getirilmesi kabul edilemez.

Sayfa 169-170-“….Snelman Almanya’nın Berlin şehrinde ünlü bir Avusturyalı yazar (Metterrnich) ile tanışır. ………….olumsuz örnek teşkil eden karakter “…dönek yazar, …..dürüst değildi,….yalaka,….düşüncesiz,…terbiyesiz,…zampara,….eski saray tilkisi harem ağası ve Türk paşası karışımıydı. Şeklinde Türkü aşağılayan küçük düşüren ifadeler kabul edilemez.

Kitabın anafikirinde; dürüstlük, mücadele, çalışma, eğitim ve fedakarlık üzerine bir ülkenin kazanımlarını ve kalkınmasını anlatmaktadır. Mücadele ve direnmek kabullenmeme konusunun çıkış noktası olarak (birkaç yerinde ve sayfa 56) Hz. Adem’in (as) oğullarından Kabil örnek şahsiyet alınmış Allah!a karşı isyanı mücadele olarak gösterilmektedir. Kur’an-ı Kerimde ve hadislerde Habil ve Kabil nasıl olduğu bellidir.

Devlet eliyle mesleklerin en kutsalını icra eden öğretmenlerimize ücretsiz dağıtımı yapılan kitap; özü ve sonradan eklenen önsözleriyle, İslam dinine saldırmakta, darbe çığırtkanlığı yapmakta ve Türk milletine hakaret etmektedir. Böyle bir kitabın Türk Milletine örnek gösterilmeye çalışılması Tarihi geçmişimizi inkar etmek, yapı taşlarımızla oynanmaya çalışmaktır. Sadeliği bozulan, bizim kurutuluşumuz gibi öne çıkarılıp bir süzgeçten geçirilmeden devlet eliyle dağıtılan kitabın geri toplatılması gelecek yıllarda dağıtılmak istenen kitapların inceleme yapılmadan dağıtılmaması önem arz etmektedir.

Saygılarımla….

Tüm Yazılar
1 BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ DE NEYMİŞ?