Samsun 1 Şubesi

Mahkeme eşi emniyet hizmetleri sınıfında olan üyemizin başka ilçeye atanmasına dur dedi.

Eşi Emniyet Hizmetleri Sınıfında olan üyemizin başka ilçeye yapılan atamasını mahkeme hukuka aykırı bularak; "Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu ve Anayasa'da bu yükümlülüğü yerine getirmede herhangi bir istisnaya yer verilmediği, kurumların yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapacakları atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirleri alacağı ve yer değiştirme ile ilgili atama esaslarının Yönetmelikle belirleneceği, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaların Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre de zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idari hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı sonucuna varılmakta olup, eşi polis memuru olan davacının, anılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı Eylül ayı il içi öğretmenlerin eğitim kurumlarına dağılımı döneminde mazeretinin karşılanabileceği merkez ilçelerdeki bir eğitim kurumuna norm kadro sınırlamasına tabi olmaksızın atanması gerekirken, davacının mazereti gözetilmeksizin ....................İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." demek suretiyle reddetmiştir.