Samsun 1 Şubesi

Üyemizin isteği dışında ilçe emrine görevlendirilmesine yargı dur dedi.

Eşi Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışan üyemizin Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine yapılan atmasına karşı açtığımız davada mahkeme: "Olayda, davacının eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi emniyet hizmetleri sınıfına mensup olup, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı ve bu kapsamda davacının da 2020 yılı Yaz dönemi aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi neticesinde Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesinden, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandığı görüldüğünden, davacının aile birimini muhafaza etmek bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yukarıda metnine yer verilen mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aile birliği mazeretinin karşılanabileceği bir eğitim kurumuna norm kadro sınırlamasına tabi olmaksızın atanması gerekirken, hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürülerek ve aile birliği mazereti gözardı edilerek Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine re'sen ve ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." denilerek yapılan atamayı üyemiz lehine bozmuştur.